محمود شریف

قطعا مسئولیت پذیری باید بخشی از رفتار های شخصی هر انسان در طول زندگی شخصی و کاری او محسوب شود .

داشتن مهارت برای حل مسایل پیچیده ، تفکر انتقادی ، خلاقیت ، مدیریت افراد و تعامل با آنها ، همکاری با دیگران ، اعتقاد به کار تیمی ، اعتقاد به استفاده از ظرفیت جوانان و تخصص های آنها و سازگار کردن با استراتژی موسسه و نهاد کاری ، مهارت در کنترل خود و یا هوشمند سازی رفتاری ، قضاوت و تصمیم گیری درست و به موقع ، استفاه از مشاوران با هوش و متخصص ،
توانایی جستجوی فعالانه برای حوزه کاری و ایجاد کار برای دیگران ، قدرت مذاکره ، انعطاف پذیری در مقابل نقطه نظرات دیگران از ویژگی های مدیری مسئول و کار آمد است .

ما تلاش کردیم در جمعی که گردهم هستیم با این گفته ها باور داشته باشیم و به عمل تبدیل کنیم .

گوشه ای از فعالیت و رزومه :

– کارشناس ارشد ارتباطات وتبلیغات

– مدیر روابط عمومی خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) بیش از 8 سال

– مدیر خبری و حضور در خارج و داخل از کشور برای فعالیت های رسانه ای بیش یک دهه

– مدیر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بیش از 2 سال

– مدیر برنامه ریزی ، معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران و حومه بیش از 2 سال

– مدیر ارتباطات و تبلیغات انجمن بهره وری ایران بیش از 2 سال

– مدیر رسانه ای انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران ادامه دارد

– عضو هیات مدیره انجمن کار آفرینان اقتصاد مقاومتی پردیس ادامه دارد

– مدرس ارتباطات و روابط عمومی ادامه دارد

– مشاور ارشد تبلیغات و رسانه ای تعدادی از شرکت های تولیدی داخل